Wartość i człowiek : rozprawy z humanistyki i filozofii Henryk Elzenberg

Okładka Wartość i człowiek : rozprawy z humanistyki i filozofii
autor:
Henryk Elzenberg
wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
data wydania:
2005
ISBN:
9788323117896

Opis

W polskiej filozofii kultury XX wieku Henryk Elzenberg zaistniał jako najwybitniejszy badacz świata wartości, usiłujący dotrzeć do istoty wartości i podstaw ich obiektywnego porządku. Ten szukający własnych dróg samotnik poświęcił życie poznawczemu i praktycznemu zmaganiu się z tajemnicą wartości, w czym upatrywał ważny czynnik ludzkiego dążenia do odkrycia sensu świata, a przynajmniej do usen-sownienia własnego życia. Zdecydowany opór przeciwko próbom redukcji wartości do sfery potrzeb i przyjem..ności życia doprowadził Elzen-berga do wyraźnego stanowiska czyniącego z wartości perfekcyjnej centralny moment tego zjawiska. Owa perfekcyjność wartości przejawia się szeroko w kulturze, jej ambitnych wytworach, nie tylko w dążeniu do osobistej doskonałości. Wielorakie przejawy natury wartości, drogi ujawniania tego, co w nich poznawalne, wyniki wieloletnich badań nie wolnych od porażek, rozczarowań i polemik - zebrał osobiście Elzenberg w tomie Wartość i człowiek, pozostawiając tym samym potomnym i następcom poglądy, które uznał za najbardziej miarodajne.

Rozwiń opis ›

Słowa kluczowe

Ta książka nie ma jeszcze recenzji.
Dodali do kolekcji
karalouch
marta.tyszko
Cytaty z książki+ Dodaj cytat
Wartości perfekcyjne są czymś w a ż n i e j s z y m niż wartości utylitarne. "Ważniejszym" na dwa przynajmniej sposoby (...). A więc przede wszystkim: wartości perfekcyjne nie są na mocy samej definicji "względne" w tym sensie, w jakim względne są wartości utylitarne. Czy są względne w owym drugim znaczeniu, o którym przy tamtych była już wzmianka – tzn. Że rzecz może być wartościowa, szacowna, doskonała, szlachetna tylko w czyimś przekonaniu albo odczuciu i może, b e z m o ż l i w o ś c i ...

Dodane przez marta.tyszko

Inne książki tego autoraAutorzy
Rejestracja jest darmowa i szybka.
Zajestruj się teraz!