Avatar @LetMeRead

@LetMeRead

142 obserwujących. 89 obserwowanych.
Kanapowicz od ponad 3 lat. Ostatnio tutaj 1 minuta temu.
Napisz wiadomość
Obserwuj
142 obserwujących.
89 obserwowanych.
Kanapowicz od ponad 3 lat. Ostatnio tutaj 1 minuta temu.
czwartek, 1 września 2022

Kąt Poetycki (83)

Wisława Szymborska, Koniec i początek

 

Po każ­dej woj­nie
ktoś musi po­sprzą­tać
Jaki taki po­rządek
sam się prze­cież nie zro­bi.

Ktoś musi ze­pchnąć gru­zy
na po­bo­cza dróg,
żeby mo­gły prze­je­chać
wozy peł­ne tru­pów.

Ktoś musi grzę­znąć
w szla­mie i po­pie­le,
sprę­ży­nach ka­nap,
drza­zgach szkła
i krwa­wych szma­tach.

Ktoś musi przy­wlec bel­kę
do pod­par­cia ścia­ny,
ktoś oszklić okno
i osa­dzić drzwi na za­wia­sach.

Fo­to­ge­nicz­ne to nie jest
i wy­ma­ga lat.
Wszyst­kie ka­me­ry wy­je­cha­ły już
na inną woj­nę.

Mo­sty trze­ba z po­wro­tem
i dwor­ce na nowo.
W strzę­pach będą rę­ka­wy
od za­ka­sy­wa­nia.

Ktoś z mio­tłą w rę­kach
wspo­mi­na jesz­cze jak było.
Ktoś słu­cha
przy­ta­ku­je nie urwa­ną gło­wą.
Ale już w ich po­bli­żu
za­czną krę­cić się tacy,
któ­rych to bę­dzie nu­dzić.

Ktoś cza­sem jesz­cze
wy­ko­pie spod krza­ka
prze­żar­te rdzą ar­gu­men­ty
i po­prze­no­si je na stos od­pad­ków.

Ci, co wie­dzie­li
o co tu­taj szło,
mu­szą ustą­pić miej­sca tym,
co wie­dzą mało.
I mniej niż mało.
I wresz­cie tyle co nic.

W tra­wie, któ­ra po­ro­sła
przy­czy­ny i skut­ki,
musi ktoś so­bie le­żeć
z kło­sem w zę­bach
i ga­pić się na chmu­ry. 

 

Źródło: https://poezja.org/wz/Wislawa_Szymborska/97/Koniec_i_poczatek

× 32
Komentarze
@Mackowy
@Mackowy · 5 miesięcy temu
Świetny wiersz, mądry, sugestywny, ale zarazem jakiś taki delikatny? Klasa.
× 6
@LetMeRead
@LetMeRead · 5 miesięcy temu
Szymborska pisała zdecydowanie do ludzi i dla ludzi.
× 1
@Mackowy
@Mackowy · 5 miesięcy temu
W przeciwieństwie do swojego sekretarza 😁
× 1
@LetMeRead
@LetMeRead · 5 miesięcy temu
Tak właśnie - i w przeciwieństwie do aktualnie miłościwie nam panującej noblistki. :D
× 1
@Mackowy
@Mackowy · 5 miesięcy temu


@maciejek7
@maciejek7 · 5 miesięcy temu
Bardzo lubię poezję Szymborskiej, ale wkradł się tu błąd - "po­rząa­dek".
× 5
@LetMeRead
@LetMeRead · 5 miesięcy temu
Zaraz poprawię.
× 3
@Klementynka
@Klementynka · 5 miesięcy temu
Piękny wiersz... i taki na czasie.
× 4
@LetMeRead
@LetMeRead · 5 miesięcy temu
Wydał mi się odpowiedni na 1 września - 83 lata później. I na czas, gdy znów trwa wojna.
× 1

Archiwum

2022

2021

2019

grudzień

(1)
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2023 nakanapie.pl